Tour hành hương viếng cha Trương Bửu Diệp: Nhờ lời nguyện giúp cầu thay của cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Trong Tour hành hương viếng cha Trương Bửu Diệp, đứa cháu đi dự lễ giỗ của cha Diệp (12 – 03 – 1946/12 – 03 – 2013) tại nhà thờ Tắc Sậy – Bạc Liêu, khi về có tặng cho tôi một tấm ảnh của cha. Mặt sau của tắm ảnh là “Kinh xin ơn với tôi tớ Chúa là cha Phanxico Trương Bửu Diệp”. Cha Diệp sinh ngày 1 – 1 -1897, được thụ phong linh mục vào năm 1924. Và Cha Diệp tử vì đạo nao ngày 12 – 03 – 1946, Cha đã dịu chết thay cho 70 giáo dân của họ đạo Tắc Sậy.

Đọc tiếp →